.

พระธาตุ

 • พระบรมธาตุสวี
  วัดพระบรมธาตุสวี
  จังหวัดชุมพร
 • พระบรมธาตุไชยา
  วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช
  วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
  จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • พระมหาธาตุเจดีย์วัดเขียนบางแก้ว
  วัดเขียนบางแก้ว
  จังหวัดพัทลุง
 • พระบรมธาตุสวี มรดกอารยธรรมล้ำค่า แห่งเมืองชุมพร

  พระบรมธาตุสวี คือพระธาตุเจดีย์หนึ่งใน “จตุธรรมธาตุ” สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ประดิษฐานอยู่ ณ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เป็นพระธาตุเก่าแก่องค์ใหญ่อายุกว่า 700 ปี สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยา ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตั้งอยู่ภายในวัดพระบรมธาตุสวี วัดสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดชุมพร

  ประวัติความเป็นมา

  “พระธาตุสวี” ตามตำนานเล่าว่า พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชที่ 8 ครั้งนำทัพไปป้องกันการรุกรานจากข้าศึก เมื่อเคลื่อนทัพกลับมาพักรี้พลอยู่ในเขตอำเภอสวี (ในปัจจุบัน) ได้พบเหตุการณ์ประหลาด คือมีกาเผือกและกาอื่นๆ วีปีก (กระพือปีก) จับกลุ่มส่งเสียงร้องเซ็งแซ่เหนือกองอิฐเจดีย์ปรักหักพัง เป็นที่รำคาญแก่ไพร่พลและแม่ทัพนายกอง พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชเห็นความผิดปกติจึงรับสั่งให้รื้อเศษอิฐที่หักพังทับถมกันออก ปรากฏพบฐานพระเจดีย์ใหญ่ เมื่อขุดลึกลงไป พบผอบทองคำบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จึงโปรดให้สร้างเจดีย์ขึ้นใหม่ แล้วนำผอบพระบรมสารีริกธาตุบรรจุไว้ตามเดิม ทรงพระราชทานนามว่า “พระบรมธาตุกาวีปีก” ครั้นนานเข้าคำจึงกร่อนลงไปกลายเป็น “พระธาตุสวี”

  เส้นทาง

  เข้าสู่วัดพระธาตุสวี จากสี่แยกปฐมพรไปตามทางหลวงหมายเลข 41 ประมาณ กิโลเมตรที่ 37 กลับรถใต้สะพานแม่น้ำสวี แล้วแยกซ้ายไปตามถนนลาดยาง ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร จะถึงพระธาตุสวี โบราณสถานทางศาสนาที่มีค่าเป็นมหากุศลแก่ผู้ที่ได้เดินทางไปกราบสักการะ มิ่งมงคลสถานสำหรับนักท่องเที่ยวผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาไม่ตวรพลาด

  ลักษณะทางสถาปัตยกรรม

  องค์พระธาตุเป็นรูประฆังคว่ำ ลักษณะเดียวกับพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช แต่มีขนาดเล็กกว่า ความกว้างรอบองค์พระธาตุ วัดได้ 20 เมตร และมีความสูง 18.5 เมตร ปัจจุบันองค์พระธาตุได้มีการบูรณะใหม่โดยใช้กระเบื้องโมเสกปิดองค์พระเจดีย์ แต่ยังคงรูปทรงเดิม และมีการสร้างกำแพงแก้วรอบองค์พระธาตุ กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเรียบร้อยแล้ว • ภายในวัดมีความสงบร่มเย็น เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ เหมาะกับการพักผ่อนหลังการกราบสักการะขอพรองค์พระธาตุเจดีย์ • ระเบียงคด ล้อมรอบ พระธาตุสวี ประดิษฐานพระพุทธรูปปางประทานพรทั้งสี่ด้านเรียงรายกันมากกว่า 108 องค์

  สถานที่แนะนำ

  • ศาลพระเสื้อเมือง ช่วยดูแลองค์พระธาตุ หลังจากพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชโปรดให้สร้างพระธาตุเจดีย์ขึ้นใหม่ ได้จัดให้มีงานสมโภชเจดีย์ 7 วัน 7 คืน ก่อนที่พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชจะเสด็จยกทัพกลับ ทรงห่วงใยพระบรมธาตุจะไม่มีผู้ดูแลรักษา จึงสั่งเรียกบรรดาทหารในกองทัพซึ่งกำลังนอนหลับสนิท ในขณะนั้นมีนายทหารคนหนึ่งชื่อ “เมือง” ขานรับพระองค์ จึงมีรับสั่งถามว่า ต้องการจะอยู่ดูแลรักษาพระบรมธาตุแห่งนี้ไหม นายเมืองขานรับอาสา พระองค์จึงสั่งให้นายทหารตัดศีรษะนายเมืองเซ่นสรวงบูชาไว้ในศาลเพียงตา ศาลนี้เรียกว่า ศาลพระเสื้อเมือง ให้เป็นผู้เฝ้ารักษาพระบรมธาตุ ในปัจจุบันศาลนี้ยังมีคนทั่วไปให้ความเคารพนับถือโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจีน