.

พระธาตุ

 • พระบรมธาตุสวี
  วัดพระบรมธาตุสวี
  จังหวัดชุมพร
 • พระบรมธาตุไชยา
  วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช
  วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
  จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • พระมหาธาตุเจดีย์วัดเขียนบางแก้ว
  วัดเขียนบางแก้ว
  จังหวัดพัทลุง
 • พระมหาธาตุเจดีย์บางแก้ว พัทลุง

  ประวัติความเป็นมา

  พระมหาธาตุเจดีย์บางแก้ว เป็นโบราณสถานที่มีอายุกว่า 1,000 ปี เป็นปูชนียสถานที่เก่าแก่ที่สุดแห่งของจังหวัดพัทลุง ประดิษฐานอยู่ภายในวัดเขียนบางแก้ว เชื่อว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น สันนิษฐานว่าพื้นที่บริเวณวัดเขียนนี้จะเป็นที่ตั้งของเมืองพัทลุงมาก่อน เพราะพบซากปรักหักพังของศิลาแลง และพระพุทธรูปมากมาย เช่นพระแก้วคุลา ศรีมหาโพธิ(ศิลปะสมัยอยุธยาตอนต้น) พระพุทธรูปสองพี่น้อง

  เส้นทาง

  ใช้ทางหลวงหมายเลข 4081 เลยอำเภอเขาชัยสนไปประมาณ 7 กิโลเมตร ในเขตบ้านบางแก้วใต้ บริเวณกิโลเมตร ที่ 14 จะมีป้ายบอกทางเข้าวัดอยู่ซ้ายมือประมาณ 2.5 กิโลเมตร

  ลักษณะทางสถาปัตยกรรม

  การออกแบบเป็นเจดีย์ทรงลังกา ระฆังคว่ำ ที่ก่อสร้างโดยใช้แบบเดียวกับวันเจดีย์พระมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงโบราณวัตถุ เช่น ถ้วยชามจีนสมัยราชวงศ์ซุ่ง  ราชวงศ์เหม็ง  ราชวงศ์เซ็ง  สังคโลกสมัยสุโขทัย  ศิวลึงค์ ฐานโยนี และพระพุทธรูปสมัยต่างๆ  ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้พื้นเมืองเป็นจำนวนมาก แสดงถึงว่าบริเวณนี้มีการติดต่อรับอารยธรรมอินเดียมาตั้งแต่สมัยต้นประวัติศาสตร์

  สถานที่แนะนำ

  พิพิธภัณฑ์จัดแสดงโบราณวัตถุ เช่น ถ้วยชามจีนสมัยราชวงศ์ซุ่ง ราชวงศ์เหม็ง ราชวงศ์เซ็ง สังคโลกสมัยสุโขทัย ศิวลึงค์ ฐานโยนี และพระพุทธรูปสมัยต่างๆ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้พื้นเมืองเป็นจำนวนมาก แสดงถึงว่าบริเวณนี้มีการติดต่อรับอารยธรรมอินเดียมาตั้งแต่สมัยต้นประวัติศาสตร์ • นมัสการพระพุทธนิโรคันตรายฯ “พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ” เป็นพระพุทธรูปประจำทิศใต้และปูชนียวัตถุที่ศักดิ์ของจังหวัดพัทลุง ถูกจัดสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2511 ประดิษฐานอยู่ในมณฑปทรงไทยแบบจัตุรมุข ระหว่างศาลากลางและศาลจังหวัด มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิราบตามแบบศิลปะสุโขทัย โดยมีพระพักตร์แจ่มใส ตามความเชื่อแต่โบราณใครที่ได้มากราบไหว้บูชาจะโชคดี ขอพรสิ่งใดก็จะสมฤทธิ์ผลทุกประการ ชาวพัทลุงจึงมาสักการะกันเป็นประจำ รวมถึงนักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือน ทั้งยังเป็นสิ่งศักดิ์ที่คอยช่วยปกป้องคุ้มภัยให้กับประชาชนทุกสารทิศ