.

ศาลหลักเมืองชุมพร

อนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญุตาแก่แผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอน และเป็นที่สิงสถิตของเทพผู้คอยดูแลรักษาบ้านเมืองและประชาชนให้ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งในอดีตและปัจจุบัน ให้มีความผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นับเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญของชาวชุมพร และนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมาสักการะ ขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

สินค้าท่องเที่ยวใกล้เคียง

  • วัดธาตุน้อย (นครศรีธรรมราช)

    สถานที่ประดิษฐานพระเจดีย์พระสารีริกธาตุ และสรีระสังขารพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ พระผู้เป็นดั่งเทวดาเมื...

  • สวนโมกขพลาราม (สุราษฏร์ธานี)

    นักท่องเที่ยวสายบุญ ผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา และต้องการเจริญสติภาวนา สวนโมกขพลาราม หรื...

  • นมัสการพระพุทธนิโรคันตรายฯ (พัทลุง)

    “พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ” เป็นพระพุทธรูปประจำทิศใต้ และปูชนียวัตถุที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหว...