.

วัดแก้วประเสริฐ (ชุมพร)

วัดที่มีสิ่งก่อสร้างทั้งแบบไทย และจีนที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของชุมพร นักท่องเที่ยวจะได้สักการะ ทำบุญ ตามความเชื่อในหลักของพุทธ พราหมณ์-ฮินดู โดยมีสิ่งที่เป็นจุดเด่นของที่นี่ได้แก่ นาคปรก 9 เศียร สูง 9.99 เมตร และพระโพธิสัตว์กวนอิมแห่งทะเลใต้ สูง 9.99 เมตร นอกจากนี้ ยังมีโบสถ์สีทอง รูปปั้นพระอรหันต์ไทยและจีน รูปปั้นกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกมากมาย รวมทั้งพิพิธภัณฑ์ของโบราณ และภาพเขียนสวยงามให้ชมด้วย ความสวยงามร่มรื่น และอยู่ใกล้กับทะเล ทำให้วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาสงบจิตสงบใจ พักผ่อนด้วยการทำบุญตักบาตรพระที่มีอยู่เรียงราย นับว่าเป็นการทำนุบำรุงศาสนาไปพร้อมกับการบ่มเพาะจิตใจให้บริสุทธิ์ได้เป็นอย่างดี

สินค้าท่องเที่ยวใกล้เคียง

  • วัดธาตุน้อย (นครศรีธรรมราช)

    สถานที่ประดิษฐานพระเจดีย์พระสารีริกธาตุ และสรีระสังขารพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ พระผู้เป็นดั่งเทวดาเมื...

  • สวนโมกขพลาราม (สุราษฏร์ธานี)

    นักท่องเที่ยวสายบุญ ผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา และต้องการเจริญสติภาวนา สวนโมกขพลาราม หรื...

  • นมัสการพระพุทธนิโรคันตรายฯ (พัทลุง)

    “พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ” เป็นพระพุทธรูปประจำทิศใต้ และปูชนียวัตถุที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหว...